CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG VÀ KIỂM HÀNG

I. CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

1. Các phương thức giao hàng

 • Nhân viên của Rita hoặc đơn vị giao nhận giao hàng đến địa chỉ Khách hàng cung cấp khi đặt hàng.
 • Trường hợp Khách hàng mua các Sản phẩm phải lắp đặt tại nhà/ văn phòng, nhân viên kỹ thuật của Rita giao hàng theo địa chỉ Khách hàng cung cấp khi đặt hàng đê lắp đặ

​2. Thời gian giao hàng

 • Đối với địa điểm giao hàng thuộc khu vực nội thành TP. Hồ Chí Minh: nếu đơn hàng được Rita xác nhận trước 16 giờ, Rita sẽ giao hàng trong ngày hoặc ngày làm việc tiệp theo; Nếu đơn hàng được Rita xác nhận sau l6 giờ, Rita sẽ giao hàng vào ngày làm việc tiêp theo.
 • Đối với địa điểm giao hàng ngoại thành Tp.HCM, thời gian giao hàng từ 1 - 4 ngày làm việc kê từ ngày Rita xác nhận đơn hàng.
 • Rita không chịu trách nhiệm đối với trường hợp chậm giao hàng nhưng sẽ cô gắng tối đa để đảm bảo việc giao hàng được đúng hạn. Trường hợp Rita có lỗi trong việc giao hàng chậm trê, Rita có trách nhiệm thông tin kịp thời cho Khách hàng. Khách hàng có thể huỷ đơn hàng nếu chậm trễ giao hang quá 24 giờ.

3. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.

 • Tất cả các đơn hàng đều được đóng gói sẵn sàng trước khi vận chuyền bởi Rita.
 • Đơn vị vận chuyển sẽ chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa theo nguyên tắc “nguyên đai, nguyên kiện”.
 • Trên bao bì tất cả các đơn hàng đều có thông tin: Thông tin người nhận, bao gôm: Tên người nhận, sô điện thoại và địa chỉ người nhận.

​​4. Các trường hợp nằm ngoài phạm vi cam kết của Rita về việc giao hàng đúng hạn:

 • Khách hàng không cung cấp chính xác, đầy đủ địa chỉ giao hàng và thông tin liên lạc trong quá trình đặt hàng.
 • Rita liên hệ Khách hàng qua điện thoại từ 3 lần trở lên nhưng không nhận được phản hồi.
 • Khách hàng không sẵn sàng nhận hàng.
 • Những trường hợp bắt khả kháng như thiên tai (bao gồm động đất, gió xoáy, tai nạn giao thông, ...), hoặc trường hợp gián đoạn mạng lưới giao thông trên quy mô toàn quôc hay quy mô địa phương hoặc tuyến đường bị giới hạn và những trục trặc cơ học xây ra cho các phương tiện vận chuyên của Người giao hàng.

5. Trong các trường hợp nêu tại điểm Mục 4, Rita có quyền hủy Đơn Đặt Hàng được xác nhận.

II. CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG

1. Khi nhận hàng từ Nhân viên của Rita hoặc đơn vị giao nhận giao, Khách hang được mở kiện hàng và mở hộp Sản phẩm đề kiểm tra, gọi là kiểm tra hàng.

2. Việc kiểm tra hàng không bao gồm mở seal (niêm phong) của Sản phẩm hay kiểm tra sâu (cắm điện, sử dụng thử, ghi chép đữ liệu, ...).

3. Trường hợp Khách hàng phát hiện kiện hàng có dấu hiệu móp méo, không nguyên vẹn hoặc sai thông tin người nhận, Khách hàng có quyên từ chối nhận kiện hàng.

4. Rita khuyến khích Khách hàng chụp hình lại kiện hàng trước và sau khi nhận hàng, hoặc quay video quá trình mở kiện hàng để làm bằng chứng cho việc yêu cầu đổi, trả hàng, nếu có.

5. Trường hợp Khách hàng phát hiện Sản phẩm được giao không phù hợp, Khách hàng phải thông báo về Hotline của Rita chậm nhất là 24 giờ kể từ ngày Rita giao hàng thành công. Trường hợp Sản phẩm bị bể, hư hỏng thì phải thông báo trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm Rita giao hàng thành công. Khách hàng sẽ mất quyền phát sinh từ việc Sản phẩm không phù hợp nếu Khách hàng không thông báo cho Rita trong thời hạn quy định trên.

6. Sản phâm không phù hợp, khiếu nại

Sản phâm được coi là không phù hợp với Đơn hàng đã được xác nhận nếu Rita giao hàng thuộc một trong các trường hợp sau:

A. Số lượng Sản phâm lớn hơn số lượng Sản phâm theo Đơn Đặt Hàng được xác nhận;

B. Số lượng Sản phẩm nhỏ hơn số lượng Sản phẩm theo Đơn Đặt Hàng được xác nhận;

C. Sản phẩm không đúng về Chủng loại/ thông số kỹ thuật theo Đơn Đặt Hàng được xác nhận;

D. Sản phẩm bị bể, hư hỏng không do lỗi Khách hàng.

E. Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật.

Trách nhiệm đối với Sản phẩm không phù hợp:

Trường hợp giao hàng không phù hợp theo quy định tại điểm A, khoản 1 Mục này, Khách hàng có quyên tùy chọn:

- Chấp nhận toàn bộ lượng Sản phẩm được giao và thanh toán số lượng hàng thừa theo Đơn giá Sản phâm.

- Từ chối nhận số lượng hàng thừa.

Trường hợp giao hàng không phù hợp theo quy định tại điểm B, khoản 1 Mục này, Khách hàng có quyên tùy chọn:

- Chấp nhận số lượng Sản phâm được giao, yêu cầu Rita giao tiếp phần Sản phẩm còn lại chưa giao. Thời gian giao bổ sung đối với phần Sản phẩm còn lại chưa giao được Rita khắc phục ngay trong ngày đối với địa điểm giao hang trong nội thành của TP. Hồ Chí Minh; đối với địa điêm giao hàng khu vực ngoại thành từ 1 - 4 ngày làm việc.

- Chấp nhận số lượng và thanh toán đối với Sản phẩm được giao và từ chối nhận, thanh toán đôi với Sản phâm còn lại chưa giao.

Trường hợp giao hàng không phù hợp theo quy định tại điểm C khoản 1 Mục này, Khách hàng có quyên tùy chọn:

 • Chấp nhận Sản phâm được giao và thanh toán theo đơn giá Sản phẩm;
 • Từ chối nhận Sản phẩm và không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào cho Rita.
 • Từ chối nhận Sản phẩm được giao và yêu cầu Rita giao Sản phẩm đúng chủng loại thông số kỹ thuật theo Đơn Đặt Hàng được xác nhận. Trong trường hợp này, Thời gian giao Sản phâm là 1 ngày làm việc đôi với địa điêm giao hang trong khu vực TP. Hô Chí Minh; đối với địa điêm giao hàng khu vực ngoại thành từ 1 - 4 ngày làm việc.
 • Trường hợp giao hàng không phù hợp theo quy định tại điểm D khoản 1 Mục này, Khách hàng được đổi Sản phẩm khác cùng loại hoặc trả lại Sản phẩm với điều kiện phải thông báo cho Rita trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm Rita giao hàng thành công.

Trường hợp giao hàng không phù hợp theo quy định tại điểm E khoản 1 Mục này: thực hiện theo Chính sách bảo hành.

7. Khi khiếu nại do giao hàng không phù hợp, Khách hàng cần chuẩn bị các chứng từ đề đối chiếu/khiếu nại về sau như:

 • Video clip mở kiện hàng từ lúc bắt đầu khui ngoại quan đến kiêm tra Sản phẩm bên trong kiện hàng.
 • Hình chụp kiện hàng có thể hiện mã đơn hàng.
 • Tình trạng Sản phẩm bên trong.

Trong trường hợp Khách hàng có ý kiến đóng góp/khiếu nại liên quan, Khách hàng liên hệ:

 • Công ty TNHH TM Rita
 • Số 181 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
 • SĐT: (028)66826812 – 0909280812 – 0984809812
 • Email: phukiennoithatoto.com@gmail.com